Ngày 16-1, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã công bố quyết định về việc chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2012-2013 và học kỳ 1 của năm học 2013-2014. Tổng kinh phí mà Sở GD-ĐT chi trả cho các trường là gần 115 triệu đồng. 

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT, các đơn vị có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành. Có 24 trường THPT ngoài công lập Hà Nội được nhận kinh phí cấp bù học phí miễn, giảm. Trong số này, Trường THPT Trần Phú (huyện Ba Vì) là đơn vị được tiền cấp bù nhiều nhất - với hơn 21 triệu đồng. 

Việc cấp bù tiền học phí của Sở GD-ĐT cho các trường THPT ngoài công lập thực hiện căn cứ theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội.

Theo Minh Đức/ HNM