Cấu trúc đề thi minh họa đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12

14/04/2016 09:50 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 9/4, Bộ GD&ĐT đã ban hành cấu trúc đề thi và Đề thi minh họa đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12.

Cấu trúc đề thi và Đề thi minh họa đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, đề thi được ra với 4 kỹ năng cơ bản là nghe hiểu, đọc hiểu, viết, nói.

Kỹ năng

Phần thi, số lượng và dạng câu hỏi

Thời gian

Nghe hiểu

phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm:

Phần 1: 5 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi).

Phần 2: 6 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi).

Phần 3: 7 câu hỏi điền vào khoảng trống (điền một từ hoặc số/khoảng trống)

Phần 4: 7 câu hỏi: chọn đúng hoặc sai đối với mỗi câu hỏi.

35 phút

(kể cả thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời)

Đọc hiểu

phần với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, bao gồm:

Phần 1: 7 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/câu hỏi).

Phần 2: 5 câu hỏi điền vào khoảng trống các ghi chú/biểu mẫu (điền một từ hoặc số/khoảng trống)

Phần 3: 6 câu hỏi (một lựa chọn đúng trong bốn lựa chọn/một câu hỏi).

Phần 4: 7 câu hỏi: chọn đúng hoặc sai đối với mỗi câu hỏi.

40 phút

(kể cả thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời)

Viết

Phần 1: Viết thư từ, thư điện tử, ghi chú, tin nhắn, bưu thiếp khoảng 80-100 từ.

Phần 2: Viết một câu chuyện ngắn hoặc một đoạn văn miêu tả, khoảng 100 - 120 từ.

45 phút

Nói

Phần 1:Phỏng vấn

Thí sinh được hỏi 5 câu hỏi và đưa ra các câu trả lời ngắn.

Phần 2:Mô tả tranh

Thí sinh nhìn và mô tả một bức tranh có nội dung về các hoạt động hàng ngày, bối cảnh quen thuộc như lớp học, dã ngoại, gia đình, ...

Phần 3:

Phương án 1 (thi trực tiếp):Thảo luận theo cặp.

Giám khảo đưa ra một câu hỏi về chủ đề có liên quan đến phần 2 (mô tả tranh). Thí sinh trình bày ý kiến về mỗi khía cạnh của chủ đề.

Phương án 2 (thi trên máy tính):Trình bày ý kiến cá nhân.Thí sinh nêu ý kiến để trả lời 3 câu hỏi về chủ đề có liên quan đến phần 2 (mô tả tranh).

13 phút

(cho mỗi cặp/thí sinh: 10 phút thi và 3 phút cho các chỉ dẫn)


Thùy Linh