Chi tiết lịch thi từng môn vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2018

05/06/2018 07:06 Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục Hà Nội thông tin lịch thi chi tiết vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 với các trường trung học phổ thông công lập, chuyên và hệ song bằng tú tài.

Lịch thi chi tiết như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

6/6/2018

Sáng

-7 giờ 30: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi

-9 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

7/6/2018

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

8/6/2018

Sáng

Ngoại ngữ

120 phút

7 giờ 55

8 giờ

Chiều (thi các môn chuyên)

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

Tiếng Pháp; Tiếng Nhật (môn thay thế)

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

9/6/2018 (Lớp chuyên)

Sáng (Thi các môn chuyên)

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Hóa học, Tiếng Anh

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

10/6/2018 (Chương trình song bằng)

Sáng

Toán bằng tiếng Anh

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Vật lí bằng tiếng Anh

60 phút

9 giờ 40

9 giờ 45

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 55

14 giờ

Hóa học bằng tiếng Anh

60 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

18/6/2018

Cả ngày

Phỏng vấn

Thời gian phỏng vấn của từng ca sẽ được thông báo đến thí sinh sau khi có kết quả Vòng 2.

Thùy Linh