Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 2013

07/02/2013 16:41 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Mã tuyển sinh: CKT
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên
Website: www.cdkttctn.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 2800

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính ngân hàng
C340201 A,A1,D1,D2,D4
Kế toán
C340301 A,A1,D1,D2,D4
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Điều kiện thi:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch chung và đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
Trần Trang