Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2013

05/02/2013 10:14 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái
Mã tuyển sinh: C13
Cơ quanchủ quản: UBND tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 53, phường Đồng Tâm , thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
Website: Website: suphamyenbai.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 315

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và du lịch)
C220201 D1 45
Giáo dụcTiểu học
C140202 A,C 90
Giáo dục Mầm non
C140201 M 135
Tin học ứng dụng
C480202 A 45
Các qui định và thông báo:
Điều kiện thi:
Vùng tuyển sinh: Các ngành giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non tuyển học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái, các ngành còn lại tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh
Trần Trang