Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Thanh niên là rường cột của nước nhà”

Thùy Linh
(GDVN) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tối 13/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao giải thưởng “15 tháng 10”. 

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Namtrao giải thưởng “15 tháng 10”   (Ảnh: Thùy Linh)

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng hơn 3 nghìn hội viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, không quản ngại gian khổ, hy sinh kiên cường, đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên nước nhà tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, cùng với các thế hệ cha anh, góp phần lập nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng hào hùng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Và quyết tâm đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng thời gian qua; chúc mừng các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10.”

Chủ tịch nước biểu dương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển tích cực, phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực của tuổi trẻ. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thanh niên là rường cột của nước nhà (Ảnh: Thùy Linh)

Hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành, mang lại diện mạo mới cho phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả..., tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đối với hội viên, thanh niên. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần chú trọng tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng các hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi thanh niên. 

Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có lòng yêu nước, yêu chế độ, yêu gia đình, sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.”

Một số nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên; tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên;

Cổ vũ, lôi cuốn thanh niên với tinh thần “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến,” tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. 

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn 

Tại Lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tuyên dương, trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 80 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Đây là những sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tiêu biểu; thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi; các doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý trẻ xuất sắc; các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp cho công tác Hội; những thanh niên Việt Nam tiêu biểu đang công tác, học tập, sinh sống ở nước ngoài; các cán bộ Hội, hội viên ưu tú đang công tác tại cơ sở. 

Thùy Linh
Đang tải tin...