Công điện khẩn: Phải nhận hồ sơ xét tuyển đúng quy định!

24/08/2011 07:00 Theo Tuổi Trẻ
Đó là một trong những yêu cầu được nhấn mạnh trong công điện của bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi tới các trường ĐH, CĐ ngày 23-8.

Đó là một trong những yêu cầu được nhấn mạnh trong công điện của bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi tới các trường ĐH, CĐ ngày 23-8.

Trong công điện, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường chỉ thông báo và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển  (ĐKXT) nguyện vọng (NV) 2 của thí sinh đúng thời hạn quy định, từ ngày 25-8 đến 17g ngày 15-9-2011.

Các trường không nhận hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh nộp trước ngày 25-8 và cũng không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh nộp trước 17g ngày 15-9. Chỉ được thông báo nhận hồ sơ ĐKXT NV2 và xét tuyển đúng các khối thi mà các trường đã đăng ký và được công bố công khai trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011- công điện nêu rõ.

Các trường phải nhận hồ sơ xét tuyển đúng quy định

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý: tất cả hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh nộp trong thời hạn quy định đều có giá trị xét tuyển như nhau. Điểm trúng tuyển NV2, danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 các trường công bố chậm nhất là ngày 20-9-2011. Bộ yêu cầu hằng ngày các trường cập nhật thông tin về hồ sơ ĐKXT NV2 của thí sinh vào máy tính bằng phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh công bố công khai phải bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, đối tượng, khu vực, điểm thi từng môn và tổng điểm ba môn thi, số thứ tự hồ sơ, mã ngành ĐKXT, ngày nhận hồ sơ ĐKXT, ngày trả hồ sơ ĐKXT (nếu có).

Các trường phải tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT NV2 đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 25-8 đến 17g ngày 10-9-2011.

Lệ phí ĐKXT của thí sinh rút hồ sơ ĐKXT đã nộp do hiệu trưởng các trường xem xét quyết định và công bố công khai.

Công điện của bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu rõ khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển NV2, các trường không được nhân hệ số các môn thi để tính điểm sàn và điểm trúng tuyển NV2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển NV1.

Đồng thời, không gửi giấy triệu tập trúng tuyển NV2 cho thí sinh không nộp hồ sơ ĐKXT NV2 vào trường, kể cả thí sinh có nộp hồ sơ ĐKXT NV2 nhưng không đúng quy định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các trường tập trung tìm các giải pháp cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng và uy tín của trường, không thông tin, quảng bá và áp dụng các biện pháp thu hút thí sinh bằng mọi giá, dưới mọi hình thức, thiếu lành mạnh, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tổ chức thanh tra công tác xét tuyển của các trường và tất cả trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo Tuổi Trẻ