Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2018

14/04/2018 07:53 Thùy Linh
(GDVN) - Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay của Hà Nội được tính theo công thức sau: Điểm xét tuyển = Điểm trung học cơ sở + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2018-2019 Hà Nội vẫn áp dụng phương thức tuyển sinh như năm học trước đó là “kết hợp xét tuyển với thi tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của điểm trung học cơ sở, điểm thi (đã tính hệ số 2) và điểm cộng thêm. 

Trong đó, điểm trung học cơ sở là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 

Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay của Hà Nội được tính theo công thức sau: Điểm xét tuyển = Điểm trung học cơ sở + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm. (Ảnh minh họa: Trinh Phúc)

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp trung học cơ sở của học sinh được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 5,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 4,5 điểm;

+ Hạnh kiểm khá và học lực khá: 4,0 điểm;

+ Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 3,5 điểm;

+ Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 3,0 điểm;

+ Trường hợp còn lại: 2,5 điểm

Thùy Linh