Cử tri kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp để giảm áp lực, Bộ Giáo dục nói gì?

01/04/2021 08:59 Thùy Linh
GDVN- Vấn đề không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được đặt ra nhiều lần từ nhiều năm trước, ngay cả khi xây dựng Luật Giáo dục năm 2019.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục theo hướng không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vào đó là thực hiện theo hình thức xét tốt nghiệp, học sinh nào có nhu cầu thì tham gia kỳ thi đại học, nhằm giảm gánh nặng việc học, thi cử cho học sinh, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội hiện nay.

Về vấn đề, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, vấn đề không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được đặt ra nhiều lần từ nhiều năm trước, ngay cả khi xây dựng Luật Giáo dục năm 2019. Nhìn lại quá trình giáo dục ở bậc phổ thông nước ta hiện nay, chúng ta không có kỳ thi tốt nghiệp bậc học tiểu học và trung học cơ sở.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Chỉ khi kết thúc lớp 12 thì mới tổ chức kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, kết quả của kỳ thi này rất quan trọng, được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau: đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Vì những lý do này, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định trong Luật giáo dục năm 2005, năm 2009 và tiếp tục được giữ nguyên trong Luật Giáo dục số 43 năm 2019.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7
Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cần thiết để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; nếu thí sinh đáp ứng chuẩn đầu ra thì sẽ được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tỷ lệ này có thể cao tùy vào chất lượng, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh các địa phương, các nhà trường, tương ứng với điều kiện kinh tế xã hội và điều kiện giáo dục của từng vùng, từng miền.

Việc phân hóa nêu trên rất có ý nghĩa trong công tác quản lý giáo dục, tạo động lực để chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và nâng cao không ngừng (không có điểm dừng của chất lượng giáo dục). Thêm nữa, với đặc điểm văn hóa của người Việt Nam, nếu không tổ chức một kỳ thi kết thúc bậc trung học phổ thông sẽ không tạo động lực học tập tích cực, thậm chí sẽ có một bộ phận nhỏ học sinh phổ thông không học (không thi, không học).

Với những lý do trên, việc học sinh tham gia kỳ thi cuối cùng khi kết thúc 12 năm học ở bậc phổ thông được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng vào nhiều mục tiêu khác nhau như đã nói là cần thiết.

Thùy Linh