Đã có gần 70 ngàn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

17/07/2017 15:01 Linh Hương
(GDVN) - Tính đến cuối ngày 16/7 đã có 63.060 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến, 4.512 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến cuối ngày 16/7 đã có thêm 63.060 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến.

Số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu (số nguyện vọng tăng thêm so với ban đầu) là 4.512.

Ngoài ra, số thí sinh điều chỉnh ưu tiên khu vực có 40 thí sinh.

Sau 2 ngày, gần 70.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (Ảnh: Thùy Linh)

Như vậy, tổng số 2 ngày đầu tiên đã có 67.612 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017, chiếm khoảng 12,7% tổng số thí sinh trên điểm sàn (15,5) năm nay.

Trước đó, trong ngày đầu tiên, số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 32.325 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 3.552 thí sinh.

Theo quy định, năm nay, thí sinh có 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Phương thức thay đổi trực tuyến, áp dụng đối với những trường hợp thí sinh thay đổi thứ tự nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển hoặc bổ sung những nguyện vọng mới nhưng tổng số nguyện vọng không thay đổi so với lần đăng ký trước.

Phương thức thứ 2 là thay đổi nguyện vọng bằng phiếu giấy, áp dụng đối với những trường hợp thí sinh có tổng số nguyện vọng sau khi thay đổi nhiều hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu và các trường hợp thay đổi đối tượng ưu tiên.

Với phương thức này, thí sinh phải tới điểm nộp hồ sơ để viết phiếu thay đổi nguyện vọng và cán bộ tiếp nhận phiếu sẽ nhập dữ liệu nguyện vọng mới của học sinh vào hệ thống.

Theo quy định của Bộ, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng từ 15-23/7.

Đối với thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tuyến, việc thay đổi kết thúc vào ngày 21/7.

Linh Hương