Đà Nẵng không tăng học phí mầm non, phổ thông công lập

05/07/2017 07:39 Tấn Tài
(GDVN) - Năm học mới, Đà Nẵng vẫn giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập như năm học 2016-2017.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy đinh mức thu, đối tượng thu, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí, học phí trên địa bàn.

Đà Nẵng giữ nguyên mức học phí đối với bậc mầm non, phổ thông công lập. Ảnh: TT

Theo đó, tờ trình này đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX tại kỳ họp thứ 4 (diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/7) ra nghị quyết giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, căn cứ theo thông tin của Cục Thống kê Đà Nẵng cung cấp thì chỉ số giá tiêu dùng hằng năm (từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2017) tăng bình quân không đáng kể.

Đà Nẵng mở cổng trường sau giờ học để dân vào đọc sách

(GDVN) - Sau giờ học, tất cả các cổng trường ở Đà Nẵng sẽ vẫn mở cửa, sáng đèn để học sinh, người dân vào vui chơi, đọc sách.

Sau khi xem xét tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo để xuất (tại Công văn số 667/SGDĐT KHTC ngày 20/3/2017)

và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017, thống nhất kết luận giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho các Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tinh đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

và ý kiến kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, thì việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý và giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bản thành phố Đà Nẵng năm học 2017 - 2018 là phù hợp và cần thiết.

Tấn Tài