Đà Nẵng thanh tra các trung tâm ngoại ngữ

24/08/2017 07:28 Tấn Tài
(GDVN) - Thông qua thanh tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Ngày 23/8, sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho hay, vừa công bố quyết định thanh tra công tác tổ chức và hoạt động của một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Đoàn thanh tra làm việc tại Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng. Ảnh: TTS

Theo quyết định này, thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2016 đến 31/7/2017. Đoàn thanh tra đã đến công bố quyết định và thanh tra trực tiếp tại các trung tâm ngoại ngữ.

Tại buổi công bố, ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn quyết định số 1905/QĐ-SGDĐT.

Ngành giáo dục Đà Nẵng luôn “mở cửa” trường học

Trong đó nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Đồng thời, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tram, thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trưởng đoàn thanh tra cũng nhấn mạnh, thông qua thanh tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tấn Tài