Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018

05/08/2018 18:49 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 5/8, trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2018 hệ đại học chính quy.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 như sau:

Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét (ĐX ) như sau:

- Đối với tổ hợp môn không có môn chính

ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

- Đối với tổ hợp môn có môn chính

ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.

Linh Hương