Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét tuyển bổ sung 494 chỉ tiêu đợt 2

16/08/2018 06:51 Tấn Tài
(GDVN) - Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng nhưng hai nguyện vọng đó phải cùng thuộc một cơ sở đào tạo có thông báo xét tuyển theo học bạ.

Ngày 15/8, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, sẽ xét tuyển bổ sung 494 chỉ tiêu đợt 2 đối với 6 ngành đào tạo gồm:

Công nghệ thông tin (đặc thù), Quản lý Tài nguyên Môi trường, cử nhân Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế), ngành Hóa học (chuyên ngành Hóa dược), ngành Công nghệ sinh học, ngành Công tác xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét tuyển bổ sung 494 chỉ tiêu đợt 2. Ảnh: VS

Điểm sàn xét tuyển theo tổ hợp là 15 điểm.

TT

Tên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

Điểm xét tuyển (ĐXT)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

494

1

Công nghệ sinh học

7420201

53

1. Sinh học + Hóa học + Toán
2.Sinh học + Toán + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Hóa học

2

Hóa học, chuyên ngành:
Hóa Dược;

7440112

113

1. Hóa học + Toán + Vật lý
2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh
3. Hóa học + Toán + Sinh học

3

Công nghệ thông tin (Đặc thù)

7480201ĐT

120

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh

4

Lịch sử (Quan hệ quốc tế)

7229010

54

1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý
2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh

5

Công tác xã hội

7760101

104

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán

6

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

50

1. Sinh học + Toán + Hóa học
2.Sinh học + Toán + Tiếng Anh
3. Hóa + Toán + Lý

Về nguyên tắc đăng ký và xét tuyển thì thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng trong mỗi đơn đăng ký xét tuyển. Hai nguyện vọng đăng ký phải cùng thuộc một cơ sở đào tạo có thông báo xét tuyển theo học bạ.

Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

“Sư phạm không phải là một lối ra quá chật chội”

Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Đối với mỗi hồ sơ đăng ký xét tuyển: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng;

Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào một nguyện vọng trong đơn. Thí sinh đăng ký nhiều hồ sơ khác nhau có thể trúng tuyển ở nhiều ngành, nhiều cơ sở đào tạo khác nhau.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 28/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).
 

Tấn Tài