Đáp án các đề thi Ngoại ngữ khối D 2012 của Bộ Giáo dục

10/07/2012 17:32 Nguồn Bộ GD& ĐT
(GDVN) - Đáp án chính thức môn Ngoại ngữ khối D gồm tiếng Anh, Trung, Đức, Nhật, Pháp, Nga kỳ thi ĐH năm 2012.
Đáp án môn tiếng Anh đại học khối D1.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn tiếng Nhật khối D.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học khối D5, môn tiếng Đức.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học khối D2, môn tiếng Nga.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học khối D3, môn tiếng Pháp.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học khối D4, môn tiếng Trung Quốc.
XEM ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC: TOÀN BỘ KHỐI B - TOÀN BỘ KHỐI A - TOÁN VĂN KHỐI D - TOÀN BỘ KHỐI C
Nguồn Bộ GD& ĐT