Đề nghị cắt hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh trường chuyên

07/11/2018 07:04 An Nguyên
(GDVN) - Việc hủy bỏ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh trường chuyên sẽ giúp tiết kiệm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm và như vậy sẽ phù hợp với các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thu hút, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng hủy bỏ chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường chuyên. Ảnh: AN

Dự thảo này sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với đề xuất của sở Giáo dục và Đào tạo, tăng gấp đôi mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế so với mức cũ.

Mức tiền thưởng cũ đối với học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc gia là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 1 triệu đồng;

Tỷ lệ tốt nghiệp ở Đà Nẵng không có bất thường, không chạy theo thành tích

Học sinh đạt giải tại các kỳ thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế, mức tiền thưởng cũ là 50 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng, 5 triệu đồng tương ứng với giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Nội dung tờ trình cũng đề xuất hủy bỏ hỗ trợ sinh hoạt phí (520.000 đồng/tháng/học sinh nội trú và 260.000 đồng/tháng/học sinh không nội trú), trang phục áo quần (300.000 đồng/học sinh/năm), học phẩm (200.000 đồng/học sinh/năm) cho học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Thay vào đó sẽ chuyển sang chế độ hỗ trợ học bổng khuyến khích. Việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ này sẽ tiết kiệm khoảng 4,5 tỷ đồng/năm.

Theo đó, chỉ có tối đa 30% học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện qua từng học kỳ của năm học (xếp loại vị thứ tính từ cao xuống thấp) sẽ được hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập trong 9 tháng/năm học.

Mức chi học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng 3 lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố (mức cũ: 100.000 đồng/học sinh/tháng).

An Nguyên