Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thấp nhất 15

12/08/2014 15:38 Hồng Nhung
(GDVN) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2014. Điểm sàn xét tuyển được chia theo hai mức 1 và 2.

Điểm chênh lệch giữa các khu vực và đối tượng: theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn xét tuyển mức 1:

Điểm sàn xét tuyển mức 2: 

Điểm sàn khối Năng khiếu và hệ Cao đẳng:

Hồng Nhung