Đưa giáo dục an toàn giao thông vào môn Công dân

25/08/2011 09:55
Giáo dục trật tự an toàn giao thông sẽ đưa vào giờ học chính khóa của bộ môn giáo dục công dân.

Theo kế hoạch giáo dục trật tự an toàn giao thông năm học 2011-2012 của Sở GD-ĐT TP.HCM, ở bậc trung học, giáo dục trật tự an toàn giao thông sẽ đưa vào giờ học chính khóa của bộ môn giáo dục công dân ở tất cả các khối lớp.

Bên cạnh đó, các trường cũng cần thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM trong một tiết học về an toàn giao thông - Ảnh: L.T.Đ.N.

Đối với bậc tiểu học sẽ thực hiện theo hướng lồng ghép vào các môn học tự nhiên - xã hội, khoa học, đạo đức.Đối với bậc mầm non sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, ngoại khóa, các khái niệm cơ bản về an toàn giao thông.