Giải đáp về chế độ lương và phụ cấp đối với giáo viên mầm non

18/07/2019 07:10 Hồ Thu
(GDVN) - Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) 12 tháng/năm theo quy định hiện hành (trừ thời gian xin nghỉ không lương).

Giải đáp thắc mắc về chế độ lương, phụ cấp của giáo viên mầm non, ngày 21/02/2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục đã ban hành Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB.

Nội dung công văn nêu rõ: Chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Chế độ lương và phụ cấp đối với giáo viên mầm non. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi gồm: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

- Đối với giáo viên trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành (06 tháng) thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi;

Còn trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) giáo viên này được hưởng chế độ theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Hướng dẫn tại Thông tư số 59/2015/TT-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Chuyển xếp lương khi thăng hạng của giáo viên mầm non

- Về chế độ lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn Nghị định này cũng như các quy định của Luật Lao động.

Theo đó, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) 12 tháng/năm theo quy định hiện hành (trừ thời gian xin nghỉ không lương).

Về chế độ phụ cấp ưu đãi: Để được hưởng phụ cấp ưu đãi thì nhà giáo phải trực tiếp giảng dạy; với cán bộ quản lý (hiệu trưởng/phó hiệu trưởng) phải dạy đủ số tiết theo quy định. Phụ cấp này được hưởng 12 tháng/năm (kể cả 02 tháng hè).

Nếu trong năm học giáo viên không tham gia giảng dạy; cán bộ quản lý (hiệu trưởng phó hiệu trưởng) không dạy hoặc dạy không đủ số tiết theo quy định thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong năm học đó (bao gồm cả 02 tháng nghỉ hè).

Hồ Thu