Giám đốc sở, Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

01/09/2018 07:12 LÃ TIẾN
(GDVN) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại Hải Phòng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố nếu để xảy ra lạm thu.

Đây là một trong những nội dung trong công văn số 5486 ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, về việc tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo công văn này, gần đây tại Hải Phòng vẫn còn xảy ra việc kêu gọi tài trợ cho cơ sở giáo dục không đúng quy định, vào thời điểm không phù hợp ở một số cơ sở giáo dục, gây suy diễn hiểu lầm, tạo dư luận không tốt.

Hải Phòng yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu (Ảnh: Lã Tiến)

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hải Phòng về thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục.

Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện, tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, địa phương tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục bảo đảm công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Hải Phòng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc ban hành văn bản tăng cường quản lý các khoản thu trước thêm năm học mới bảo đảm thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

LÃ TIẾN