Giảm tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2014

01/07/2014 19:20 Hồng Nhung
(GDVN) - So với năm 2013, tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 giảm 17,0 %.

Năm 2014, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng là 1.427.211 hồ sơ. Trong đó, đại học là 1.168.984 (chiếm 82%), cao đẳng là 258.227 (chiếm 18%). (Số liệu trên chưa bao gồm số hồ sơ nộp trực tiếp vào các trường đại học, cao đẳng và các trường khối Công an, quân đội. Năm 2013, con số này là trên 300.000 hồ sơ).

Ảnh minh họa

So với năm 2013 (số hồ sơ đăng ký dự thi là 1.710.983), tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 giảm 17,0%. Năm 2013, trung bình 1 thí sinh nộp 2 hồ sơ, năm nay, trung bình 1 thí sinh nộp 1,7 hồ sơ. Đây là kết quả của công tác tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp đã có hiệu quả hơn.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký dự thi phân theo các khối thi như sau:

Hệ Đại học

Khối

Năm 2014

Số lượng

Tỷ lệ

 Khối A

447.973

 38,30%

 Khối A1

 131.084

 11,20%

 Khối B

 271.631

 23,30%

 Khối C

 75.289

 6,40%

 Khối D1

 192.185

 16,40%

 Khối khác

 50.822

  4,40%

 Cộng

 1.168.984

 100%

Hệ Cao đẳng

 Khối

 Năm 2014

 Số lượng

 Tỷ lệ

 Khối A

 103.758

40,20%

 Khối A1

 13.357

 5,20%

 Khối B

56.158

 21,70%

 Khối C

 18.717

 7,30%

 Khối D1

 42.910

 16,60%

 Khối khác

 23.327

 9,00%

 Cộng

 258.227

 100%

Hồng Nhung