Giáo viên phản ánh thu tiền quỹ Hội chữ thập đỏ sai, phòng Giáo dục nói gì?

27/11/2019 07:00 AN NGUYÊN
(GDVN) - Phòng giáo dục nhắc nhở các trường tiểu học, trung học không được trừ lương và không thu hội phí cán bộ, giáo viên, nhân viên không phải là hội viên.

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang nhận được phản ánh về việc phòng Giáo dục huyện này ra công văn thu tiền quỹ hội phí Hội chữ thập đỏ  không đúng quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang nhắc nhở các trường tiểu học, trung học không được trừ lương và không thu hội phí cán bộ, giáo viên, nhân viên không phải là Hội viên hội chữ thập đỏ. Ảnh: AN

“Đối tượng thu là tất cả giáo viên tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn là đúng hay sai? Nếu đúng thì cho biết cơ sở nào để thu như thế vì hội viên phải tự nguyện tham gia trong khi chúng tôi chưa tham gia hội.

Chúng tôi bận công việc của mình không thể tất cả giáo viên tiểu học và trung học cơ sở là hội viên để thu tiền như thế được.

Nếu đúng nữa thì khi thu phải có hóa đơn đỏ, không thể báo rồi trừ lương thu như thế được. Nếu sai thì phải nghiêm trị người ra công văn vì đối tượng đó quá coi thường cấp dưới.

Ỷ lại cấp trên muốn làm gì thì làm, thể hiện thói quan liệu, hách dịch, lộng quyền”, phản ánh nêu.

Nhà trường không chỉ lạm thu mà còn lạm chi hội phí

Sau khi nhận được thông tin trên, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang đã yêu cầu phòng Giáo dục báo cáo sự việc.

Theo báo cáo của đơn vị này thì Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo được chuẩn y theo quyết định năm 2016 của Hội chữ thập đỏ huyện Hoà Vang.

Phòng Giáo dục Hòa Vang cho rằng không ra công văn thu hội phí hội chữ thập đỏ. Công văn thu hội phí do Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành theo sự chỉ đạo của Hội chữ thập đỏ huyện Hòa Vang.

Đối tượng thu không phải tất cả giáo viên tiểu học, trung học cơ sở mà Hội chữ thập đỏ chỉ thu hội phí đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên là hội viên Hội chữ thập đỏ tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Vì trong trường tiểu học, trung học cơ sở có học sinh tham gia câu lạc bộ thiếu niên chữ thập đỏ, riêng đối tượng này không nộp hội phí nên Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo đã ghi rõ đối tượng chỉ có hội viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên mới nộp hội phí.

Trước đó, Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo đến các trường rà soát số lượng hội viên Hội chữ thập đỏ của từng trường để căn cứ thu nộp hội phí năm 2019 và trích nộp 50% về Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định để hội trích 50% nộp hội chữ thập đỏ huyện Hòa Vang.

Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ thu hội phí đối với giáo viên, nhân viên là hội viên Hội chữ thập đỏ theo số lượng hội viên các trường báo cáo.

Muốn nghỉ hè, giáo viên phải nộp tiền, chuyện lạ ở Kỳ Sơn

Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo không giao chỉ tiêu số lượng cho các trường. Không yêu cầu các trường trừ lương hội viên và không thu phí đối với giáo viên, nhân viên không phải là hội viên.

Hội chữ thập đỏ phòng Giáo dục và Đào tạo thu hội phí các trường tiểu học, trung học cơ sở có ký nộp và có phiếu thu của Hội chữ thập đỏ huyện Hòa Vang.

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh có đơn vị trường học trừ lương cán bộ, giáo viên, nhân viên, Phòng giáo dục đã nhắc nhở các trường tiểu học, trung học không được trừ lương.

Và không thu hội phí cán bộ, giáo viên, nhân viên không phải là Hội viên hội chữ thập đỏ”, công văn do ông Phan Hữu Dũng – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang ký nêu.

AN NGUYÊN