Tại sao lại đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”?

30/05/2018 13:44
Thùy Linh
(GDVN) - Điều 105 Dự thảo sửa Luật Giáo dục vẫn quy định về học phí. Tuy nhiên, cơ chế xác định và thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá.

Sáng 30/5, Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội không nhất trí việc thay thuật ngữ học phí bằng giá dịch vụ đào tạo như thể hiện trong Dự thảo Luật Giáo dục. 

Về nội dung này, cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: 

Ý kiến của cơ quan thẩm tra chủ yếu là về sử dụng thuật ngữ, không phải vấn đề quan điểm điều chỉnh pháp luật.

Theo quy định của Luật phí, lệ phí hiện nay thì học phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế tính giá dịch vụ theo quy định của Luật Giá

Tuy nhiên, ở mức độ nhất định, với những khoản mà người học phải đóng góp cho quá trình học, thuật ngữ học phí vẫn nên sử dụng để đảm bảo tính thông dụng, dễ hiểu, dễ áp dụng. 

Tại sao lại đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”? ảnh 1
Điều 105 Dự thảo sửa Luật Giáo dục vẫn quy định về học phí. Tuy nhiên, cơ chế xác định và thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá. (Ảnh minh họa: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh)

Điều 105 Dự thảo sửa Luật Giáo dục vẫn quy định về học phí. Tuy nhiên, cơ chế xác định và thu học phí đã được đổi mới theo Luật Giá.

Điều 105 nêu trên quy định: Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Nội dung này được cơ quan thẩm tra rất đồng thuận.

Về tên gọi của Điều 65 Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học là “Giá dịch vụ đào tạo” vì điều này không chỉ quy định về học phí mà còn quy định về các vấn đề như: nhà nước đặt hàng đào tạo, dịch vụ sử dụng/ không sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ tuyển sinh… nên gọi chung là Giá dịch vụ đào tạo theo nghĩa rộng, để khái quát cho tất cả các nội dung được đề cập đến trong điều này. 

Không có việc thay thế Học phí bằng Giá dịch vụ đào tạo:

Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi cho biết, thuật ngữ Giá dịch vụ đào tạo không thay thế cho Học phí.

Trên thực tế, Học phí đã được Luật Giáo dục quy định và dành cho các loại phí giáo dục công.

Giá dịch vụ đào tạo là thuật ngữ mới, dùng trong trường hợp các nhà trường cung cấp các dịch vụ cộng thêm bên ngoài dịch vụ giáo dục công mà nhà trường được tự chủ theo quy định của Luật.

Đây là điểm mới của Luật, nhằm tạo điều kiện cho các nhà trường hoạt động và phát triển, không nên hiểu sai.

Riêng phần đóng cho đào tạo được viện dẫn sang Điều 105 nêu trên; nghĩa là, đối với khoản tiền mà người học phải đóng cho quá trình họcvẫn được quy định là học phí.

Về nội dung, đối với dịch vụ do Nhà nước đặt hàng đào tạo và cấp kinh phí để thực hiện và đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập,các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung giá và giá cụ thể.

Đối với các dịch vụ không sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

Các mức này đều được tính theo cơ chế tính giá và phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh.

Quy định như trên với mục đích để đảm bảo đổi mới căn bản về tài chính giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam, minh bạch để người học lựa chọn các chương trình, cơ sở đào tạo phù hợp.

Tuy nhiên, Dự thảo mới được đưa ra xin ý kiến Quốc hội và toàn xã hội. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo trong thời gian tới.

Thùy Linh