Giáo viên tỉnh Bình Dương bị tạm dừng chi phụ cấp thâm niên, Sở Giáo dục nói gì?

31/07/2020 06:15 Việt Dũng
GDVN- Giáo viên của tỉnh Bình Dương tạm thời bị ngưng chi phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngày 28/7/2020, một giáo viên của trường trung học phổ thông Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chuyển thông tin đến cho Giáo dục Việt Nam biết, dù chưa có quy định nào ghi là ngưng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nhưng giáo viên của trường đã bị ngưng.

Dù vậy, theo giáo viên này, một số trường trong tỉnh Bình Dương, như trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Thuận An, Bình Dương thì lại vẫn chi phụ cấp thâm niên cho giáo viên bình thường.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Các giáo viên đặt vấn đề: Tại sao cùng một địa bàn tỉnh Bình Dương, có nơi chi phụ cấp thâm niên nhà giáo, có nơi tạm ngưng là như thế nào?

Ngày 29/7/2020, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với ông Đỗ Thành Nhơn – Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về vấn đề này.

Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên
Bộ Giáo dục khẳng định lại, chưa có thay đổi nào về phụ cấp thâm niên giáo viên

Theo ông Đỗ Thành Nhơn, tất cả các trường ở Bình Dương đã tạm thời ngưng không phát phụ cấp thâm niên nhà giáo, kể cả ở Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi cũng bị tạm ngưng.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh vấn đề này.

Khi nào tỉnh có văn bản đồng ý thì mới phát lại. Tỉnh sẽ làm việc với Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh và có quyết định cuối cùng.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10/7, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB nói rằng, hiện tại chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành, cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 7, các trường học cũng tạm thời ngưng chi chế độ thâm niên cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Tuy nhiên, khi có văn bản của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc ngành tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo các quy định hiện hành.

Việt Dũng