Hà Nội chốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 30/1

07/01/2018 06:56 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 4/1, Sở Giáo dục Hà Nội có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Cụ thể, các trường phải thực hiện 3 công khai, chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định.

Và căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị để xây dựng kế hoạch trường lớp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Nội chốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 30/1 (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Riêng với cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Sở về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Với cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện với các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của trường ngoài công lập phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc chủ trường) và Hiệu trưởng ký tên theo quy định.

Thời gian nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trước ngày 30/1/2018.

Linh Hương