Hà Nội đề xuất tăng học phí cao nhất 40% trong năm học mới

06/07/2019 07:32 Đỗ Thơm
(GDVN) - Học phí mầm non, trung học phổ thông được đề xuất tăng cao nhất 62.000 đồng mỗi tháng với khu vực thành thị, thấp nhất 5.000 đồng với vùng nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký tờ trình số 104/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 26/6/2019 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm 2019-2020 gửi đến kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Ảnh minh họa: Vũ Phương

Tờ trình của Ủy ban nhân dân Hà Nội trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh, giữ nguyên mức thu phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Tăng mức học phí theo nguyên tắc đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua đối với các cấp học còn lại.

Theo đó, mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2019-2020 đối với cấp học mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được đề xuất như sau:

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 217.000 đồng, tăng 62.000 đồng so với năm trước (tăng 40%).

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) là 95.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với năm trước (tăng 26.7%).

Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là 24.000 đồng, tăng 5.000 đồng so với năm trước tương ứng tăng 26.3%.

Ủy ban nhân dân Hà Nội đánh giá mức học phí đề xuất tăng phù hợp với khả năng chi trả của người dân Thành phố so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng.

Theo đó, kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chung toàn Thành phố năm 2018 là 4.781.600 đồng (trong khu vực thành thị là 5.754.800 đồng, khu vực nông thôn là 3.669.000 đồng).

Tỷ lệ giữa mức thu học phí đề xuất với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng khoảng 3,77% với khu vực thành thị; 2,59% với khu vực nông thôn.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng, với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2019-2020 làm tăng khả năng chi trả cho việc học khoảng 1,08% so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng với khu vực thành thị; 0,55% so với khu vực nông thôn.

Tổng số thu học phí theo mức thu đề xuất dự kiến là 1.118,672 tỷ đồng; tăng 152,893 tỷ đồng so với năm trước.

Trong đó, khu vực thành thị tăng 109,056 tỷ đồng, khu vực nông thôn tăng 43,437 tỷ đồng, khu vực miền núi tăng 0,4 tỷ đồng.


Khi nào sẽ miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, cấp 2

Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 12,8% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn thu học phí).

Nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách nhà nước.

Cũng theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, do không tăng học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nên ngân sách Thành phố phải đảm bảo tương ứng khoảng 185,806 tỷ đồng.

Tờ trình nhấn mạnh, việc điều chỉnh tăng mức thu học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách. Vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo mức thu đề xuất khoảng 25,315 tỷ đồng.

Vấn đề này sẽ được Hội đồng nhân dân Hà Nội quyết định tại kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 8/7 - 10/7 tới đây.

Đỗ Thơm