Hà Nội đề xuất tăng trần học phí mới cho các trường công lập chất lượng cao

29/11/2019 11:09 Đỗ Thơm
(GDVN) - Ông Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình số 249/TTr-UBND gửi Hội đồng Nhân dân Hà Nội với nội dung đề xuất tăng học phí đối với các trường chất lượng cao trên địa

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình số 249/TTr-UBND gửi Hội đồng Nhân dân Hà Nội với nội dung đề xuất tăng học phí đối với các trường chất lượng cao trên địa bàn.

Mức đề xuất tăng học phí với các trường chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thành phố đề xuất mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2020-2021 như sau:

Mức trần học phí trường mầm non, tiểu học là 5,5 triệu đồng/học sinh/tháng tăng 400.000 đồng (tăng 7,84%) so với năm 2019-2020.

Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là 5,7 triệu đồng/học sinh/tháng, tăng 400.000 đồng (tăng 7,55%) so với năm 2019 - 2020.

Tờ trình cũng nêu rõ, trên cơ sở mức trần học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để quyết định mức thu học phí cụ thể.

Mức học phí này phải có sự thống nhất bằng văn bản của ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố, đến tháng 11/2019, toàn Hà Nội có 19 trường chất lượng cao được công nhận.

Trong đó có 14 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong 14 trường công công lập chất lượng cao có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Tiêu chí của trường chất lượng cao là thành tích, chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy, số lượng học sinh một lớp...

Sỹ số lớp học được đảm bảo với mức không quá 30 học sinh ở bậc tiểu học, không quá 35 trẻ độ tuổi mầm non.

Tờ trình cũng nêu, năm học 2019-2020, trong số 14 trường công lập chất lượng cao của Hà Nội có 2 trường có mức học phí bằng 100% mức trần là trường Tiểu học đô thị Sài Đồng và trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, 12 trường còn lại có mức thu từ 40% đến 98% mức trần.

Vào đầu năm học 2019 - 2020, Hà Nội cũng đã quyết định tăng học phí tại một số cấp học. Cụ thể, học phí mầm non (không gồm 5 tuổi), Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông lần lượt là 217.000 đồng/tháng ở khu vực Thành phố (tăng 62.000 đồng), 95.000 đồng khu vực nông thôn (tăng 20.000 đồng) và 24.000 đồng khu vực miền núi (tăng 5.000 đồng).

Đỗ Thơm