Hà Nội: Một số trường THPT ngoài công lập nên giải thể?

05/01/2013 08:04 XT
(GDVN) - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã 20 năm hình thành và phát triển các trường THPT, các trường TCCN NCL thuộc Sở, tuy đã đạt được những thành tựu nhưng hiện nhiều trường không chấp hành đúng quy định, nếu không hoạt động được nên giải thể.
Những tồn tại của các trường THPT và TCCN NCL được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra là, trong 20 năm hình thành và phát triển các trường THPT,TCCN NCL chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tham gia hội họp, đặc biệt là những công tác liên quan trực tiếp của nhà trường như tuyển sinh, thi tốt nghiệp, chuyên môn... Công tác chế độ thông tin, báo cáo định kì cũng chưa thực hiện đúng. 

Hiện có 8 trường THPT dân lập tạm dừng hoạt động từ năm 2001, 2002. Đội ngũ cán bộ quản lí ở một số trường còn thiếu, quá thời hạn có hiệu lực (từ năm 2003 QĐ về cán bộ quản lí chỉ có thời hạn là 5 năm). Đội ngũ giáo viên cơ hữu vào năm học không đảm bảo (trong khi báo cáo đăng kí tuyển sinh lại đảm bảo). Nhiều giáo viên đã cao tuổi không đáp ứng được công việc giảng dạy hiện nay. 

Sở GD&ĐT HN yêu cầu, đối với các trường tạm dừng hoạt động từ lâu cần yêu cầu các đơn vị bảo trợ, lãnh đạo nhà trường làm việc chi tiết để đưa nhà trường hoạt động trở lại hoặc làm thủ tục giải thể. Việc này cần công khai thông tin trên website của sở.

Ảnh minh họa Internet

Yêu cầu các trường dân lập chưa thực hiện công tác chuyển đổi loại hình trường theo Luật giáo dục phải thực hiện thủ tục chuyển đổi trước khi giao chỉ tiêu năm học 2013-2014, nếu không thực hiện chuyển đổi Sở sẽ không giao chỉ tiêu và tiến hành đình chỉ hoạt động do đơn vị hoạt động sai luật, đồng thời không tiến hành các thủ tục khác về công tác bộ máy, tổ chức trong nhà trường. 

Sở cũng yêu cầu các trường có cán bộ quản lí đã quá thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận hoặc các trường hợp quyết định không còn đúng với quy định hiện hành phải tiến hành thủ tục công nhận lại cán bộ quản lí theo đúng điều lệ, quy chế hoạt động của trường tư thục. Các trường cũng rà soát lại độ tuổi và sức khỏe của đội ngũ giáo viên đã cao tuổi để có định hướng chuyển giao. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện có 102 trường THPT NCL, trong đó có 92 đang hoạt động, 8 dừng và 2 chưa hoạt động. Trường TCCN tổng có 39, trong đó có 38 trường đang hoạt động và 1 trường chưa đi vào hoạt động. Ở loại hình đào tạo THPT có 71 trường tư thục 29 dân lập và 1 bán công. Với trường TCCN có 27 tư thục và 12 trường dân lập. 

Hiện trong 41 trường dân lập toàn thành phố có 16 trường THPT và 7 trường TCCN đang thực hiện hồ sơ chuyển đổi, có 8 trường THPT tạm dừng hoạt động từ năm 2001, 2002.  Trong đó, Trường THPT Nguyễn Tất Thành đang chờ QĐ của thành phố chuyển đổi sang công lập thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những năm qua, trường THPT NCL đã có những đóng góp nhất định trong việc thu hút người học, cụ thể các trường đã thu hút được hơn 10 nghìn học sinh vào học, chiếm 16,4% số học sinh THPT. Trường TCCN NCL thu hút được hơn 38 nghìn học viên, chiếm 65,9%. 
XT