Hà Nội yêu cầu các trường báo cáo việc thực hiện Thông tư 30 trước ngày 28/5

24/05/2016 07:21 Ngọc Bích
(GDVN) - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT và trường chuyên biệt trực thuộc Sở báo cáo việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

Theo đó, các phòng GD&ĐT các quận, huyện và thị xã; các trường chuyên biệt trực thuộc Sở phải báo cáo về Sở những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc với từng đối tượng là giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, cha mẹ học sinh; giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với từng đối tượng.

Ngoài ra, các phòng GD&ĐT và các trường cũng phải đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng đối tượng khi thực hiện Thông tư 30 và báo cáo về phòng Giáo dục Tiểu học bằng văn bản trước ngày 28/5/2016.

Hà Nội yêu cầu các trường báo cáo việc thực hiện Thông tư 30 trước ngày 28/5 (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học chính thức có hiệu lực từ 15/10/2014 với nguyên tắc: Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tất cả khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Ngọc Bích