Hà Tĩnh dừng mô hình trường học mới ở cấp Trung học cơ sở

07/08/2017 16:08 Lê Văn Vỵ
(GDVN) - Ngày 4/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 4885 /UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trong địa bàn về mô hình trường học mới VNEN.

Ngày 4/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Công văn số 4885 /UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh về mô hình trường học mới VNEN.

Dừng dạy VNEN bậc Trung học cơ sở và lớp 1, 2 Tiểu học

Theo đó, “Đối với bậc Trung học cơ sở: Dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

“Đối với bậc Tiểu học: Không triển khai thêm các lớp học mới VNEN. Đối với các lớp đang học chương trình VNEN: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch các nội dung sau:

- Tổng số học sinh mỗi lớp không quá 30 em; cơ sở vật chất lớp học phải đáp ứng theo quy định trường học mới VNEN của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên giảng dạy được Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng, công nhận đủ tiêu chuẩn dạy Chương trình VNEN

- Khi các lớp đủ các điều kiện nêu trên, tiến hành lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh và giáo viên theo Quy chế dân chủ cơ sở: Tổ chức 2 Hội nghị bỏ phiếu kín: Hội nghị của Ban giám hiệu nhà trường, trưởng phó các tổ chức đoàn trong nhà trường, các giáo viên đã, đang trực tiếp dạy học theo chương trình VNEN và Hội nghị phụ huynh của học sinh. 

Đối với các lớp học đảm bảo đồng thời đạt 2/3 phiếu đồng ý trở lên của các thành phần được lấy ý kiến tại 2 hội nghị nói trên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp tục triển khai thực hiện học chương trình VNEN theo quy định”.

Như vậy, đối với bậc Tiểu học, các lớp 1, 2 không học chương trình VNEN mà chỉ có lớp 3, 4, 5 nếu được nhà trường, phụ huynh, học sinh đồng thuận và đảm bảo các yêu cầu thì mới tiếp tục triển khai chương trình VNEN.

Công văn số 4885 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Lê Văn Vỵ)

Ngay sau khi có Công văn số 4885/UBND-KGVX các cơ sở đã bắt đầu triển khai các nội dung trong Công văn.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn cho biết: “Sáng thứ Hai (ngày 7/8) giao ban, chúng tôi đã bàn bạc và triển khai thấu đáo nội dung công văn số 4885 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, tại Hương Sơn, có đến 16/17 trường trung học cơ sở năm học 2016-2017 học theo mô hình trường học mới VNEN.

Cho nên, Ủy ban nhân dân huyện giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở đã học theo chương trình VNEN rà soát, đối chiếu với chương trình hiện hành để có kế hoạch, kịp thời bổ túc thêm những nội dung trong chương trình hiện hành mà không có ở chương trình VNEN để tránh sự lúng túng của các em học sinh trung học cơ sở khi trở lại chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn bậc tiểu học, chúng tôi triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở rà soát, dừng VNEN nếu không đủ điều kiện

Tuy nhiên, sau Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiều ý kiến khác nhau.

Thầy Đỗ Hoàng (huyện Hương Khê) cho rằng: “Lớp 6,7,8,9 trung học cơ sở dừng hẳn, lớp 1,2 không học, vậy thì lớp 3,4,5 học làm gì một năm nữa. Sao Ủy ban nhân dân tỉnh không cho dừng hẳn đi, lại bỏ phiếu thêm rắc rối”.

Được biết, để có lớp học tương thích với mô hình trường học mới VNEN, thì diện tích lớp học, cách bố trí sắp xếp lớp học cho đến trang trí phải thay đổi. Nhà trường cần một khoản kinh phí. Những năm trước lại dựa vào nguồn thu từ phụ huynh.

Vì vậy, nếu tiếp tục chương trình VNEN ở lớp 3, 4,5 thì nhà trường phải lo thêm khoản kinh phí, trong lúc nguồn thu và chi rất khó khăn.

Mọi năm, bây giờ đã đăng ký sách giáo khoa cho học sinh, còn bây giờ, đang phải bỏ phiếu hai lần, không biết đến khi nào mới xong để đăng ký sách giáo khoa”, cô Th., (giáo viên lớp 3, huyện Thạch Hà ) lo lắng.

Lê Văn Vỵ