Hải Phòng rà soát kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

25/07/2018 09:12 LÃ TIẾN
(GDVN) - Thành phố Hải Phòng vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Theo ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hải Phòng theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hải Phòng trước ngày 30/7, để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hải Phòng rà soát kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, ngay sau khi công bố kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phân tích dữ liệu kết quả thi.

Trên cơ sở phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương và tiếp nhận thông tin phản ánh trong dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định bài thi theo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành.

Nhằm đảm bảo công bằng, khách quan, kiên quyết nói không với tiêu cực, gian lận trong tổ chức và tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của quy chế và pháp luật.

Bên cạnh đó, triển khai công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi, đảm bảo đúng quy định của Quy chế và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên tinh thần trung thực, nghiêm túc.

LÃ TIẾN