Hiệu trưởng phải công khai địa chỉ email

04/09/2011 08:30 Theo Tuổi Trẻ
Thủ trưởng các đơn vị phải có địa chỉ email để trao đổi công tác và công khai cho phụ huynh biết để nhận được thông tin phản hồi từ phụ huynh học sinh.

Tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: từ năm học 2011-2012 Sở GD-ĐT TP sẽ đưa công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục vào tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị.

Theo đó, sở yêu cầu các trường sử dụng trang web của đơn vị mình để thực hiện ba công khai, thông tin tình hình hoạt động của trường cho phụ huynh học sinh biết.

Ảnh: Internet

Đồng thời sở yêu cầu các trường xây dựng trang “Tư vấn học đường” trên website để trao đổi, giải quyết tâm tư của phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, năm học này, sở tiếp tục khuyến khích các giáo viên tăng cường sử dụng phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo Tuổi Trẻ