Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần

11/07/2017 07:45 Linh Anh
(GDVN) - Theo Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8, định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy...

Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới công bố đã quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:
 
Thông tư áp dụng đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường, lớp dành cho người khuyết tật (gọi chung là các trường phổ thông) và trường dự bị đại học.

Sắp tới, Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó đứng lớp 4 tiết/ tuần (Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ)

Thông tư quy định cụ thể nhiệm vụ của giáo viên, định mức thời gian làm việc.

Theo đó, định mức tiết dạy/năm đối với Hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học. 

Định mức tiết dạy/năm đối với Phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Ngoài ra, Thông tư 15/2017/TT-BGDDT còn quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2017. 

Xem chi tiết  nội dung Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT tại đây

Linh Anh