Học phí của các trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/06/2020 06:28 Thùy Linh
GDVN- Hiện nay, các trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mức học phí năm học 2020-2021.

Ở các trường quốc tế, mức học phí có nhiều mức khác nhau nếu đóng theo năm, theo học kỳ, theo quý. Mức học phí này chưa bao gồm phí giữ chỗ, tuyển sinh đầu vào, tiền ăn, tiền đồng phục, tập sách, ngoại khoá...

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS)

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn là trường K-12 phi lợi nhuận duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường có các cấp từ mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông. Ở bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường cung cấp chương trình giáo dục theo chuẩn Mỹ được Western Association of Schools (WASC) thẩm định.

Ở bậc trung học phổ thông, trường có khóa học AP (chương trình nâng cao) và chương trình tú tài quốc tế IB.

Học phí lớp 1 đến lớp 5 là 545 triệu đồng mỗi năm. Phụ huynh có hai lựa chọn: thanh toán đầy đủ trước ngày 1/7 sẽ được giảm 6% hoặc có thể đóng thành 4 đợt, mỗi đợt từ 81-190 triệu đồng.

Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn

Khi nộp hồ sơ đăng ký, phụ huynh nộp lệ phí đăng ký 4 triệu đồng.

Nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng 22 triệu đồng (đối với mầm non), 39,7 triệu đồng (đối với bậc tiểu học) và 49,7 triệu đồng (đối với bậc trung học); phí nhập học không hoàn lại, được thanh toán một lần để giữ chỗ cho học sinh.

Học phí năm học 2020-2021 của trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn (đơn vị triệu đồng):

Trường Quốc tế Mỹ (TAS)

Phí nhập học bậc tiểu học là 40 triệu đồng, học phí dao động 404-410 triệu đồng mỗi năm, có thể đóng một đợt hoặc chia làm 2 kỳ.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS)

VFIS giảng dạy xây dựng trên khung chương trình giáo dục Phần Lan, tuyển sinh khối tiểu học vào năm học với hệ quốc tế và song ngữ.

Học phí lớp 1 đến lớp 5 của trường ở chương trình quốc tế là 457,5 triệu đồng mỗi năm, chương trình song ngữ là 249,6 triệu đồng; có thể đóng một đợt hoặc chia thành 2 kỳ.

Ngày cuối cùng đóng học phí năm học tại VFIS là 14/08/2020.

Học phí học kỳ 2 đóng trước ngày 14/12/2020.

Phí đăng ký tuyển sinh với khối tiểu học là 2,2 triệu đồng. Phí giữ chỗ chương trình quốc tế 25 triệu đồng mỗi em, chương trình song ngữ 15 triệu đồng. Khoản thanh toán này đảm bảo việc nhập học của học sinh tại trường, sẽ được trừ vào lần thanh toán học phí đầu tiên.

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP)

Chương trình giảng dạy tiểu học gồm bài giảng tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nghiên cứu xã hội, Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Kỹ năng đọc sách, Công nghệ, giảng dạy theo chương trình Mỹ.

Phí nhập học là 25 triệu đồng.

Học phí trường ISSP năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Trường Quốc tế Canada (CIS)

CIS cung cấp chương trình Phổ thông Ontario từ mẫu giáo đến lớp 12. Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh do giáo viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario đảm nhiệm, được chứng nhận từ OCT (Ontario College of Teacher).

Khối tiểu học ở CIS được tính từ lớp 1 đến lớp 8. Học sinh được học Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, Xã hội, Nghệ thuật, Giáo dục sức khỏe và Thể chất cùng Ngôn ngữ tự chọn (Tiếng Việt hoặc tiếng Pháp).

Học phí bậc tiểu học theo chương trình tú tài Ontario năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Trường Phổ thông liên cấp Wellspring

Phí khảo sát xếp lớp cho học sinh mới là 1 triệu đồng một lần, phí nhập học 25 triệu đồng. Học phí cấp tiểu học có hai mức.

Lớp 1 đến lớp 4 học phí 178,9 triệu đồng; lớp 5 học phí 189,8 triệu đồng. Phụ huynh có thể đóng một lần hoặc đóng thành 2 hoặc 4 đợt.

Học phí không gồm lệ phí thi lấy các chứng chỉ quốc tế, các chương trình kỹ năng, thể thao, nghệ thuật hoặc các môn tăng cường nằm ngoài khung thời gian học chính khoá. Học phí cũng không gồm đồng phục, sách giáo khoa, học liệu, xe đưa rước, dã ngoại, bảo hiểm tự nguyện và các chi phí phát sinh khác.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đào tạo theo hai chương trình với mức học phí khác nhau. Trong đó, chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge có mức học phí cao hơn, với mức giao động gần 170,4 triệu đồng/năm đối với học sinh lớp 1 và mức cao nhất ở khối 12 là trên 445 triệu đồng/năm.

Mức học phí này tùy từng trường có thể chưa bao gồm rất nhiều chi phí khác phụ huynh phải chi trả như tiền ăn, tiền đưa đón, ngoại khóa, trang phục, tiền tuyển sinh đầu vào, tiền đặt chỗ...

Trường Song ngữ quốc tế Horizon

Trường có cơ sở tại Hà Nội và và tại thành phố Hồ Chí Minh, cấp tiểu học Horizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ, áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình tiểu học của Cambridge. Các môn học đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Chương trình song ngữ bậc tiểu học có học phí theo năm khoảng 172 triệu đồng, có thể đóng theo 2 học kỳ hoặc 4 quý. Các loại phí khác gồm phí nhập học 25 triệu; phí học trực tuyến 1,9 triệu; phí kiểm tra đầu vào 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng; phí kiểm định 2,2 triệu; phí công nghệ 2,9 triệu.

Trường EMASI

Đây là hệ thống trường song ngữ quốc tế theo tiêu chuẩn Mỹ, giảng dạy chương trình của Việt Nam.

Khi nộp hồ sơ, phụ huynh đăng ký tuyển sinh với phí một triệu đồng. Sau khi học sinh vượt qua bài kiểm tra đầu vào, phụ huynh đóng khoản phí giữ chỗ là 20 triệu, sẽ được khấu trừ vào học phí.

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng phí cơ sở vật chất là 10 triệu đồng, không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Học phí của trường này năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Thùy Linh