Học sinh 24 trường phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tập

10/11/2019 06:00 AN NGUYÊN
(GDVN) - Trong số những học sinh hưởng chính sách hỗ trợ học tập lần này chủ yếu là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo.

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phê duyệt danh sách học sinh đang theo học tại 24 trường trung học phổ thông trong tỉnh hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo quy định của Chính phủ.

Học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền nhà ở, gạo ăn để đi học.

Cụ thể, năm học 2019 - 2020 có 2.893 học sinh (trong đó có 2.815 học sinh người dân tộc thiểu số, 75 học sinh người dân tộc Kinh) được hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng; năm học 2018 - 2019 hỗ trợ bổ sung 3 trường hợp với 13 triệu đồng.

Theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.72016 của Chính phủ, học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

Học sinh và cha, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi;

Đẹp nao lòng những hình ảnh trong lễ khai giảng ở điểm trường Tất Pổ

Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; nhà ở xa trường khoảng cách từ 10km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện nêu trên, còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo. 

Qua đó, những học sinh thuộc đối tượng chính sách học tập được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo.

AN NGUYÊN