Ngày 17/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2953/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch năm học 2018 – 2019 của giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chỉ trừ bậc học mầm non (tựu trường vào ngày 5/9), các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông sẽ tựu trường vào ngày 20/8 sắp đến.

Toàn bộ các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông đều đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2018.

Thời gian tố chức lễ bế giảng của các cấp học sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019.

Việc xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học hay trung học cơ sở đều phải hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

Học sinh bậc mầm non và tiểu học đều có 18 tuần thực học trong học kỳ 1 và 17 tuần thực học trong học kỳ 2.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tựu trường vào ngày 20/8 sắp đến (ảnh minh họa: P.L)

Cũng tương tự như vậy, bậc trung học cơ sở có lịch học nhiều hơn hai bậc học trên một tuần, cả trong học kỳ 1 và học kỳ 2.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, và bố trí cho học sinh học bù, bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Phương Linh