Hội nghị tập huấn triển khai ứng dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục Quảng Ngãi

18/04/2018 16:17 Bài, ảnh: TẤN NGỌC - NGỌC PHÁP
(GDVN) - Ngày 17/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai ứng dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.

Ngày 17/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phối hợp với Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai ứng dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.

Tham dự và triển khai lớp tập huấn có Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Huân;

Phó Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi Lê Việt Hùng;

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và các đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn triển khai ứng dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo tại Quảng Ngãi.

Ngành giáo dục Quảng Ngãi thực hiện quyết tâm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, giảng dạy, hệ thống thông suốt đến tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau khi ý kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, Viettel Quảng Ngãi đã chủ động làm việc với các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố trên địa bàn triển khai phần mềm SMAS.

Mục đích tập huấn nhằm triển khai việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong toàn ngành; khai thác và sử dụng các tiện ích dựa trên cơ sở dữ liệu dùng chung;

Xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống dữ liệu của ngành phục vụ nhu cầu giáo dục về đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học, góp phần quản lý dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, việc này sẽ tạo môi trường thuận lợi để triển khai các ứng dụng trực tuyến, tiến đến đồng bộ trong việc chia sẻ và ứng dụng cơ sở dữ liệu trong toàn ngành.

Bài, ảnh: TẤN NGỌC - NGỌC PHÁP