Hội thảo góp ý tổ chức thi, tuyển sinh từ năm 2016

14/09/2015 15:11 Phương Thảo
(GDVN) - Hội thảo do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới.

Để có được những ý kiến chung đóng góp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 và các năm tiếp theo, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do GS.TS. Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội chủ trì.

Tại Hà Nội, Hội thảo sẽ tổ chức  vào 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2015 tại Phòng họp Tầng 2, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại thành phố Hồ Chí Minh Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

Ảnh minh họa. Xuân Trung

Mục đích của Hội thảo là rút kinh nghiệm về các kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và đề xuất phương án về thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng các năm tiếp theo để khuyến nghị với các cơ quan có trách nhiệm.

Nội dung rút kinh nghiệm về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 trên các mặt: 

- Môn thi;

- Đề thi, chấm thi;

- Thời gian thi;

- Tổ chức thi;

- Sử dụng kết quả thi.

Hội thảo sẽ đề xuất phương án về thi tốt nghiệp THPT 2016 và các năm tiếp theo. Sự cần thiết thi tốt nghiệp THPT; Tính chất thi tốt nghiệp THPT (Đánh giá theo tiêu chí, Criterion Referenced Testing - CRT); Phân cấp trong quản lý thi tốt nghiệp THPT; Nội dung, phương pháp thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tính chất đánh giá của thi tốt nghiệp (CRT); Tổ chức thi tốt nghiệp THPT; Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Rút kinh nghiệm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015. Hội thảo sẽ đưa ra những phương hướng, giải pháp cho việc tổ chức đăng ký trường dự thi (Trường, nguyện vọng, thời gian đăng ký...); Tổ chức thi (Thời gian, địa điểm…); Chấm thi và công bố kết quả thi; Sử dụng kết quả thi để tuyển sinh đại học, cao đẳng (Điều chỉnh nguyện vọng, chuyển hồ sơ…).

Đề xuất phương án về  tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 và các năm tiếp theo. Theo đó, Hiệp hội và các chuyên gia sẽ đề xuất giải pháp các cách tuyển sinh đại học, cao đẳng trong đó sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là một cách; Tính chất thi tuyển đại học, cao đẳng (Đánh giá theo chuẩn, Norn Referenced Testing- NRT);

Nội dung, phương pháp thi tuyển phù hợp với tính chất đánh giá của thi tuyển (NRT); Phân cấp trong quản lý tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng tăng cường tính tự chủ của các trường; Các phương án tuyển sinh 2016 và tiếp theo.

Thường trực Hiệp hội trân trọng kính mời các trường có ý kiến góp ý, xin gửi về địa chỉ email: hiephoidhcdvn@gmail.com trước ngày 25/9/2015.

Phương Thảo