Hợp nhất Sở Giáo dục với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

21/11/2018 07:42 Phương Linh
(GDVN) - Tỉnh Bạc Liêu vừa công bố, sẽ hợp nhất giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành 1 đơn vị.

Ngày 20/11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định sẽ hợp nhất 2 Sở: Giáo dục và Đào tạo với Khoa học và Công nghệ.

Tên của đơn vị mới sẽ là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ vào quyết định đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt, đây sẽ là cơ quan chuyên môn cấp Sở, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu, giúp cho lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, ứng dụng bức xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân…

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao quyết định hợp nhất cho lãnh đạo 2 Sở (ảnh: Cổng TTĐT Bạc Liêu)

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ có 1 Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đúng theo quy định.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ sẽ có trụ sở tại số 6 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu được giao chủ trì, phối hợp cùng với Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ lập thủ tục điều động, bố trí, phân công công việc cho công chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp, trình Chủ tịch tỉnh tạm giao biên chế hành chính, sự nghiệp cho Sở theo đề án đã được phê duyệt.

Tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không đủ điều kiện, phối hợp với các ngành chức năng khác có liên quan thực hiện việc bàn giao chậm nhất là ngày 31/12/2018.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Phương Linh