Hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển

22/07/2019 10:59 Trinh Phúc
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các điểm tiếp nhận, các trường trung học phổ thông tạo mọi điều kiện về kỹ thuật và cán bộ hướng dẫn thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra thông báo về hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019 (Xem nội dung tại đây).

Theo đó, từ ngày 22/7 đến ngày 31/7/2019 thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 2832/BGDĐT-GDĐH ngày 02/07/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các điểm tiếp nhận, các trường trung học phổ thông tạo mọi điều kiện về kỹ thuật và cán bộ hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học.

Các thí sinh khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển cần thiết phải nghiên cứu cẩn trọng để tránh nhầm lần (ảnh Trinh Phúc).

Sở yêu cầu, phải hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần  trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Từ ngày 22/7 đến 17 giờ  00 ngày 29/7/2019 thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến (các nguyện vọng thí sinh điều chỉnh trong đợt thực hành không có giá trị).


Hôm nay (22/7) thí sinh bắt đầu được thay đổi số lượng và thứ tự nguyện vọng

Thí sinh Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.

Lưu ý: thí sinh phải thực hiện đúng quy trình, quy định trong Tài liệu hướng dẫn. Để việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.

Sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau đó đăng nhập lại chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để kiêm tra.

Từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 31/7 thí sinh  Điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển (các điều chỉnh nguyện vọng, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên trong đợt thực hành không có giá trị):

Điểm tiếp nhận đăng nhập vào VPN (FortiClient) bằng tài khoản và mật khẩu được cấp và truy cập vào website: http://quanly.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển và điều chỉnh ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) cho thí sinh.

Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:  Số điện thoại, email hỗ trợ của Sở và các trường đại học, cao đẳng, của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Hỗ trợ qua điện thoại: 024-3936240; 024-38253743 (trong giờ hành chính); Hỗ trợ qua email: thithptqg@hanoiedu.vn;


Trường công an đầu tiên công bố điểm xét tuyển năm 2019

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính từ ngày 14/7/2019 đến ngày 22/8/2019): 024-32181385; 024-32181386; Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh, điểm tiếp nhận liên hệ với hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ.

 - Hỗ trợ kỹ thuật: Vũ Thị Nhinh, ĐT: 0346594338, email: nhinhvt@viettel.com.vn; vunhinh92@gmail.com

Các thí sinh, điểm tiếp nhận thường xuyên vào Cổng thông tin tuyển sinh (https://thituyensinh.vn) để cập nhật các thông tin mới nhất về tuyển sinh:

 + Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển;  + Các thông tin mới nhất về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh của các trường.  + Ngưỡng điều chỉnh chất lượng đầu vào của các ngành (điểm sàn).

 + Các văn bản về thi và tuyển sinh; + Các tài liệu hướng dẫn tuyển sinh;

   + Thông tin, số điện thoại giải đáp thắc mắc về tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

Trinh Phúc