Không ép học sinh, sinh viên đóng học phí một lần cho cả năm học

11/05/2013 10:40 Xuân Trung
(GDVN) - Đó là một nội dung trong Thông báo dãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2012-2013 được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ban hành.

Trước tình hình triển khai mức học phí mới từ năm học 2010-2011 tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, căn cứ vào mức trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên. Bộ GD&ĐT cho biết, mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học (nhất là học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng, nên việc tăng học phí tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng, nhất là vào tháng 9 hàng năm, khi các địa phương và các cơ sở đào tạo thực hiện tăng mức học phí khi bước vào năm học mới.

Ảnh minh họa.

Khắc phục tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, xây dựng tiến độ điều chỉnh mức học phí một cách hợp lý. Theo đó, mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo. Học phí được thu định kỳ hàng tháng. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không được ép buộc học sinh, sinh viên đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (Trừ trường hợp người học tự nguyện), nhất là vào đầu năm học mới.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Trung ương quản lý cần đăng ký với Bộ chủ quản về lộ trình, mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh học phí.

Trên cơ sở đăng ký của các Bộ chủ quản và các cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT tạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá tác động của việc điều chỉnh học phí đến CPI của cả nước, đồng thời có ý kiến với các Bộ chủ quản và các cơ sở đào tạo để quyết định việc điều chỉnh học phí nhằm đảm bảo không để nhiều tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới 2013-2014. 

Xuân Trung