Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

31/08/2019 07:22 Việt Dũng
(GDVN) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả kỷ luật tập thể, cá nhân tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thực hiện các quy định trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh đối với các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên có liên quan đến nội dung phản ánh của báo chí, đơn thư tố cáo tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học – Cao đẳng tại thành phố.

Kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, Đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền.

Ông Hà Thanh Việt (trái) khi nhận quyết định làm Hiệu trưởng hồi năm 2017(ảnh: website trường)

Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có những hạn chế, khuyết điểm vi phạm trong xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy trường, thực hiện quy chế dân chủ.

Cùng với đó là việc vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ vào các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật với Đảng ủy, Đảng viên đang là cán bộ lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền quản lý.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, các cá nhân khác cũng bị kỷ luật khiển trách, bao gồm: Ông Hà Thanh Việt – Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phan Minh Phụng – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Phó Hiệu trưởng.

Việt Dũng