Lại bắt tải minh chứng chuẩn nghề nghiệp, Cục Nhà giáo có đang làm khó nhà giáo?

08/10/2021 07:00 THANH AN
GDVN- Sau hơn 2 tháng tạm ngưng, Bộ lại tiếp tục yêu cầu các trường học đánh giá chuẩn nghề nghiệp cán bộ, giáo viên và cập nhật minh chứng lên hệ thống TEMIS.

Theo thông lệ, sau mỗi năm học thì giáo viên các trường phổ thông đều thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp của mình theo hướng dẫn của Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông với 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.

Tuy nhiên, việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở năm học 2020-2021 vừa qua là một năm rất đặc biệt vì đến thời điểm này thì đã có 3 lần thay đổi mà cuối cùng cũng chẳng có gì mới. Giáo viên vẫn phải đánh giá chuẩn nghề nghiệp và lưu vào hồ sơ cá nhân, sau đó được yêu cầu tải minh chứng lên hệ thống TEMIS của trang tập huấn trực tuyến.

Thế nhưng, lúc thì Bộ yêu cầu tải minh chứng lên, lúc yêu cầu tạm dừng và đầu năm học 2021-2022 thì Bộ lại yêu cầu tải minh chứng chuẩn nghề nghiệp năm học 2020-2021 lên. Bộ cứ “khắc xuất, khắc nhập” thế này không chỉ làm cho nhà trường, giáo viên rối mà niềm tin về tính nhất quán trong chỉ đạo của Bộ cũng dễ dàng bị giáo viên nghi hoặc.

Việc tải minh chứng chuẩn nghề nghiệp lên hệ thống TEMIS vẫn được Bộ duy trì

(Ảnh: Thanh An)

1 năm học mà có tới 3 lần chỉ đạo về việc tải minh chứng chuẩn nghề nghiệp lên hệ thống TEMIS

Cuối năm học 2020-2021 vừa qua, các trường phổ thông đều triển khai việc thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tải minh chứng này lên hệ hệ thống TEMIS theo thông lệ từ năm học trước.

Tuy nhiên, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực nên nhiều giáo viên bị xếp loại “chưa đạt” về chuẩn nghề nghiệp vì căn cứ theo hướng dẫn của Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT thì chỉ 1 trong số 15 tiêu chí mà xếp loại “chưa đạt” sẽ phải xếp loại chung là chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Vì vậy, ngày 11/6/2020, Bộ ban hành Công văn số 2440/ BGDĐT- NGCBQLGD về việc hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cơ sở mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-202.

Trong Công văn này, Bộ đã nêu rõ: “Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tạm dừng việc đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn cho đến khi có quy định mới ban hành, nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019”.

Lý do tạm ngưng việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên được Bộ đưa ra là: “Thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành xây dựng văn bản tạm ngưng hiệu lực của quy định về đạt chuẩn trình độ giáo viên, cán bộ quản lý trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở”.

Lúc đó, nhiều giáo viên vẫn nghĩ là Bộ đã nhìn thấy bất cập trong việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên vì nó quá vô bổ khi năm nào cũng chừng ấy văn bằng, chứng chỉ mà cứ phải phô tô để kẹp vào hô sơ lưu cá nhân và tải lên hệ thống TIMES nên Bộ sẽ bỏ công việc hình thức này cho giáo viên.

Thế nhưng, ngày 28/8/2021 vừa qua thì Bộ lại ban hành Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021. Nội dung Công văn yêu cầu:

Các trường vẫn tiếp tục được yêu cầu đánh giá chuẩn nghề nghiệp

và tải minh chứng lên hệ thống TEMIS (Ảnh: Thanh An)

1. Tiếp tục triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đã đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 và nhập kết quả đánh giá lên hệ thống TEMIS (đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

2. Tạm dừng việc đánh giá theo Chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 đến khi có quy định mới được ban hành”.

Thay vì thời điểm cuối năm học 2021-2021, khi mà báo chí phản ánh về những bất cập đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với những giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ thì Bộ chỉ cần yêu cầu ngưng với số thầy cô này là được.

Đằng này, ra Công văn tạm ngưng đánh giá chuẩn nghề nghiệp toàn bộ cán bộ, giáo viên phổ thông trên cả nước để hơn 2 tháng sau Bộ tiếp tục yêu cầu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cập nhật minh chứng lên phần mềm trực tuyến.

Sau Công văn của Bộ thì Sở mới tiến hành ra văn bản hướng dẫn đến các đơn vị trường học nên những tuần đầu tiên của năm học 2021-2022 thì những giáo viên chưa thực hiện việc tải minh chứng lên hệ thống TEMIS lại tiếp tục cập nhật mà đáng lẽ ra nó đã hoàn thành từ cuối năm học trước.

Những bất cập trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên vẫn chưa được khắc phục

Có nghề nghiệp nào mà mỗi năm đánh giá chuẩn một lần như giáo viên?
Có nghề nghiệp nào mà mỗi năm đánh giá chuẩn một lần như giáo viên?

Ngay thời điểm Bộ Giáo dục yêu cầu giáo viên cập nhật và tải minh chứng lên hệ thống TEMIS đối với chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020 thì giáo viên đã lên tiếng về việc Bộ đã khẳng định là bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng các tiêu chí 14,15 vẫn tồn tại ở Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD và trên hệ thống TEMIS .

Trả lời vấn đề này trên Báo Tuổi trẻ ngày 20/3/2021, ông Nguyễn Xuân Thành- Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chia sẻ như sau:

Bộ tiêu chí này xây dựng từ năm trước và chưa điều chỉnh sau khi có quy định bỏ chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên. Sau khi có phản ảnh của giáo viên, chúng tôi đã yêu cầu bỏ tiêu chí chứng chỉ ngoại ngữ và bỏ luôn phần cập nhật minh chứng đi kèm tiêu chí”. [1]

Vậy nhưng, cho đến thời điểm này, khi năm học 2021-2022 đã thực hiện được hơn 1 tháng, Bộ đã ban hành 2 Công văn liên quan đến chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đó là: Công văn số 2440/ BGDĐT- NGCBQLGD và Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD nhưng những nội dung ở tiêu chí 14, 15 của Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT và Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD vẫn chưa hề được Bộ Giáo dục điều chỉnh, sửa đổi.

Giáo viên vẫn phải minh chứng các tiêu chí này bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo hướng dẫn, gợi ý của Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD, điều này thể hiện sự chậm trễ trong chỉ đạo, điều hành từ lãnh đạo ngành giáo dục và tất nhiên là những chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Nguyễn Xuân Thành trước đây đã chưa được hiện thực.

Thực tế cho thấy, sau nhiều năm thực hiện việc tìm minh chứng cho chuẩn nghề nghiệp và tải minh chứng chuẩn nghề nghiệp hệ thống TEMIS thì giáo viên cũng đã…quen dần với công việc hình thức, vô bổ và họ cũng đã hiểu được “phong cách” làm việc của Bộ.

Cứ ngỡ Bộ tạm ngưng để tiến tới bỏ luôn việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhưng cuối cùng những giáo giáo viên đủ chuẩn trình độ ở các trường phổ thông vẫn tiếp công việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp và sau đó thì tiếp tục tải minh chứng lên hệ thống TEMIS theo hướng dẫn của Công văn số 3556/BGDĐT-NGCBQLGD như thường!

Tài liệu tham khảo:

https://tuoitre.vn/giao-vien-vat-va-voi-minh-chung-20210320090622925.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

THANH AN