Sự việc này vừa được nhiều sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày 10/4.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hồi  năm 2018 vừa qua. Việc mất điểm này chủ yếu xảy ra ở sinh viên năm thứ 1, 2 ở nhiều khoa khác nhau.

Dữ liệu điểm của sinh viên tại nhiều môn học bị mất hết, ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp của sinh viên.

Để chữa cháy, nhà trường đã gọi các sinh viên này lại, cho tự khai lại coi được bao nhiêu điểm thì ghi lại, làm cam kết.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Với những em sinh viên không có điểm, thì được yêu cầu xuất trình phiếu đóng tiền học phần.

Một số môn học thi tự luận, không có bảng điểm, do đã kết thúc thì từ rất lâu, nhưng nhà trường vẫn yêu cầu phải làm mọi cách để có điểm.

Xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cùng ngày, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có tình trạng trên xảy ra.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra là cũng đã khá lâu.

Nhà trường sau đó đã phải huy động các cán bộ, giảng viên của nhà trường, làm việc liên tục trong nhiều tháng, cho đến nay mới có thể khôi phục lại cơ bản mọi dữ liệu của nhà trường.

Cho đến nay, nhà trường chưa thể xác định được nguyên nhân xảy ra. Dù vậy, trong quá trình khôi phục, thì có một vài trường hợp số liệu thực tế lại không khớp với thông tin trên hệ thống, nên cần được đối chiếu lại thông tin.

Trường thực hiện việc đối chiếu giữa phòng đào tạo, khoa và các giảng viên. Nếu sau đó vẫn chưa thể thống nhất được, nhà trường sẽ mời sinh viên đến, đưa ra các bằng chứng là bảng điểm nhà trường đã cấp, sẽ được khôi phục điểm ngay.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng bác bỏ về lời đồn đoán về tình trạng mua điểm xảy ra trong trường, tình trạng sinh viên từ rớt thành đậu và ngược lại.

Hiện chỉ còn tình trạng ở khoa Tài chính Ngân hàng, còn một vài em sinh viên liên quan đến một vài giảng viên chưa làm tốt công tác lưu trữ điểm đúng theo quy định, nên cần phải được xác minh thêm.

Nhà trường luôn đảm bảo tốt công tác lưu giữ bài thi, danh sách điểm của sinh viên các khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương Linh