Năm nay, cả nước có hơn 420.000 chỉ tiêu đại học hệ chính quy

26/07/2016 05:45 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy cả nước theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự.

Để thí sinh có thông tin chính xác, đầy đủ, làm cơ sở thực hiện đăng ký xét tuyển, Bộ GD&ĐT công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy cả nước theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự. Thống kê này chưa bao gồm các trường thuộc ngành Công an, Quân đội.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là chỉ tiêu tính theo năng lực tối đa của các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký thực hiện năm 2016. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học không được tuyển vượt quá chỉ tiêu này.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tuyển vượt chỉ tiêu và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo qui định tại Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.

Tổng chỉ tiêu đại học hệ chính quy năm 2016

Các khối ngành theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 2 năm 2015: 

Khối ngành I - Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên;

Khối ngành II - Nghệ thuật;

Khối ngành III - Kinh doanh và quản lý, Pháp luật;

Khối ngành IV - Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên;

Khối ngành V - Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y;

Khối ngành VI - Sức khỏe;

Khối ngành VII - Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng.

Thùy Linh