Quảng Bình chống lạm thu trước thềm năm học mới

17/08/2019 07:20 NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Các trường thực hiện nghiêm các quy định trong việc thu tiền gửi xe đạp, bảo hiểm y tế, kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ngày 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho hay, đã có văn bản gửi các phòng Giáo dục huyện, thành phố, các trường học về việc thực hiện nghiêm các quy định về thu chi trước thềm năm học mới 2019-2020.

Quảng Bình có văn bản chỉ đạo ngăn chặn lạm thu trước thềm năm học mới. Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Đại diện Sở này cho biết, thời gian qua, mặc dù đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về các khoản thu, chi mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy định còn hạn chế, quy trình thực hiện, công tác quản lý chưa chặt chẽ, thiếu công khai, còn có một số nội dung thực hiện trái quy định. 

Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở đã yêu cầu trưởng phòng Giáo dục, thủ trưởng các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Giám đốc trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện tổ chức quán triệt và thực hiện đúng quy định về các khoản thu, chi trong trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của đơn vị.

Lạm thu ngầm trong trường học

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong thu, chi, mua sắm như: việc chuẩn bị, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo;

Các khoản đồng phục học sinh, trang phục học sinh học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, khoản thu tiền học phí (năm học 2019-2020 thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)… phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Sở cũng lưu ý các khoản thu tiền gửi xe đạp, tiền bảo hiểm y tế, những khoản thu theo thỏa thuận, các khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ; kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh... cũng cần được giám sát chặt chẽ.

Địa diện Sở cho biết, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành.

Trong đó giao trách nhiệm cho trưởng phòng Giáo dục huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện, ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động về thu, chi các khoản đóng góp trong các trường học;

Tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu, chi, nhất là kế hoạch vận động tài trợ đối với các trường trực thuộc; 

Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp lạm dụng thu ngoài học phí

Đặc biệt là việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của học sinh, phụ huynh học sinh trong năm học.

Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm (nếu có) về các khoản thu, chi theo quy định.

Còn đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cần tổ chức rà soát, kiểm tra kế hoạch thu, chi của đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình.

Đưa nội dung kiểm tra công tác thu, chi vào trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị, bảo đảm việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện chấn chỉnh nếu có sai phạm. 

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của ban đại diện cha mẹ học sinh của đơn vị.

NGUYÊN PHONG