Quảng Bình quyết định không bắt buộc áp dụng VNEN

08/09/2016 08:19 Thủy Phan
(GDVN) - Việc thực hiện dự án VNEN phải dựa trên trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn về việc tổ chức thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, khuyến khích các cơ sở giáo dục đang triển khai mô hình VNEN tiếp tục thực hiện.

Việc thực hiện mô hình VNEN ở nhiều nơi còn rất nhiều bất cập (Ảnh: Thủy Phan)

Việc thực hiện dự án này phải dựa trên trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh, nhất là cấp tiểu học.

Đối với các cơ sở không áp dụng mô hình VNEN, có thể xem xét lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình VNEN để áp dụng vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chủ động nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong tổ chức dạy và học; nghiên cứu áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến khác phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, một số trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như trường THCS Duy Ninh, THCS Lương Ninh, (huyện Quảng Ninh)... khi triển khai thực hiện mô hình VNEN đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của phụ huynh.

Nhiều phụ huynh cho rằng, học VNEN không hiệu quả nên họ thà cho con nghỉ học, hoặc chuyển trường cho con còn hơn.

Sau khi xảy ra tình trạng trên, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình về việc thực hiện mô hình VNEN ở các trường; giao các trường tổ chức họp phụ huynh lấy ý kiến, sau đó nhà trường và địa phương thống nhất với nhau rồi tổng hợp gửi lên Sở để Sở báo cáo UBND tỉnh.

Thủy Phan