Quảng Nam yêu cầu rà soát thí sinh diện F1, F2 gửi về Bộ Giáo dục

05/08/2020 19:19 AN NGUYÊN
GDVN- Những khu vực chưa bùng phát dịch sẽ vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 bình thường nhưng phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngày 5/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp.

Quảng Nam sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 làm hai đợt. Ảnh: AN

Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp.

Các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các huyện, thị xã, thành phố phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội.

Thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10/8/2020 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh vào đại học;

Muốn huỷ thi tốt nghiệp 2020, phải sửa Luật trước
Muốn huỷ thi tốt nghiệp 2020, phải sửa Luật trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Các huyện, thị xã, thành phố còn lại gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10/8/2020).

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Chủ trì, phối hợp với sở Y tế, các địa phương rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/8/2020.

AN NGUYÊN