Quy định về mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

08/08/2019 06:42 Minh Anh
(GDVN) - Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh chính thức có hiệu lực.

Ngày 05/8, Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh chính thức có hiệu lực.

Theo đó, ngày 26/7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thu tiền học phí năm học 2019-2020.

Học sinh trường Trung học phổ thông Sóc Sơn. (Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang)

Cụ thể, đối với các trường mẫu giáo công lập ở địa bàn phường, thị trấn là 84 ngàn đồng/cháu/tháng; nhà trẻ, mẫu giáo học hai buổi/ngày: 125 ngàn đồng/tháng/cháu; Trung học cơ sở: 84 ngàn đồng/học sinh/tháng; Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 125 ngàn đồng/học sinh/tháng.


Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Mức thu học phí đối với các trường mẫu giáo công lập ở địa bàn xã 42 ngàn đồng/cháu/tháng; nhà trẻ mẫu giáo công lập học hai buổi/ngày: 58 ngàn đồng/cháu/tháng; Trung học cơ sở 42 ngàn đồng/học sinh/tháng; Trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông: 68 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Các quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu và sử dụng học phí: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Minh Anh