Rạch Giá triển khai kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

28/07/2019 06:52 Minh Anh
(GDVN) - Các đối tượng được dự thi thăng hạng là giáo viên công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang làm nhiệm vụ giảng dạy.

Ngày 26/7, Phòng Nội vụ Thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã triển khai công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Phòng Nội vụ Thành phố Rạch Giá đã ban hành công văn về việc lập danh sách và hồ sơ giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2019 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thăng hạng giáo viên là quá trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo Luật viên chức. (Ảnh: Bắc Việt, Báo Giáo dục và Thời Đại)

Theo đó, Phòng Nội vụ đề nghị Phòng Giáo dục rà soát số lượng giáo viên đang công tác tại các trường công lập trực thuộc có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II theo đối tượng.

Các đối tượng được dự thi thăng hạng là giáo viên công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên biệt công lập.


Bên trong các lớp học thăng hạng vặt tiền thầy cô

Hoặc, giáo viên đang giảng dạy trong các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Giáo viên công tác trong trong các trường cao đẳng mà chưa giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo được pháp luật quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký thi thăng hạng đợt này là đơn vị sử dụng giáo viên có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử dự thi.

Giiáo viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục (năm 2016; 2017; 2018), có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

Giáo viên phải đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi.

Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Thành phố Rạch Giá nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định sẽ được lập danh sách gửi về phòng nội vụ chậm nhất ngày 26/7/2019 để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Sau đó, hồ sơ sẽ được gửi về Phòng Tổ chức, công chức, viên chức Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2019.

Minh Anh